top of page

Yağdan Su Ayırma (Purifier Sistemi)

Havadaki nem, sistem bileşen arızaları sebebi ile kullanılan yağ içerisine çözünmüş ve çözünmemiş suyu ayrıştırabilme işlemidir.

Bu işlem farklı iki yöntem ile sağlanmaktadır.

 

  1. VAKUM DEHİDRATÖR         : En etkili yöntem olan vakum altında ısıtma ile suyu buharlaştırarak yok etmektir.

  1. MERKEZKAÇ SEPERATÖR : Yoğunluk farkı ile merkezkaç yöntemi ile suyu savurmaktır.


TUFKOM yukarıda ki alternatifleri müşterilerinin hizmetine sunmakta olup tecrübelerine istinaden en etkili yöntem olan vakum dehidratör sistemlerini tavsiye etmektedir.

TUFKOM Vakum dehidratör sistemlerine profesyonel filtreleme sistemlerini de ekleyerek eş zamanlı ilerleyen en iyi sonuçları sağlamaktadır. 

TUFKOM Vakumlu Su ayırma Sistemi yağ içerisine karışmış suyu ayırmak için üretilmiştir. TUFKOM Vakumlu Su ayırma Sistemi çözünmüş veya çözülmemiş suyun yanı sıra yağ içerisindeki yabancı gaz ve kimyasalları ayırmak içinde kullanılır. Çalışma prensibi emiş pompası ile yağ rezervuardan alınır. TUFKOM filtre sistemi ile katı partikül temizliği yapılır ve ısıtıcı haznesine gelir. Isıtılır. Daha sonra vakum odasına maksimum sıcaklıkta 60 °C gönderilir. Su saf vakum buharlaştırma yöntemi ile ayrıştırılır ve çıkışta TUFKOM filtre sistemi ile katı partikül temizliği yapılır. Tekrar sistem rezervuarına gönderilir. Bu çevrim tam otomatik çalışır. Gaz halinde su tanklarına gelen yabancı sıvılar biriktirilir ve su maksimum seviyeye ulaştığında otomatik olarak tahliye edilir. Tahliye sırasında cihaz otomatik durur ve işlem bittiğinde tekrar çalışmaya başlar.

Suyun neden olduğu sorunlar;

• Bakteri oluşumu

• Sistem bileşenleri korozyonu

• Yağın yağlama özelliğinin azalması

• Yağın kimyasal yapısında bozulma

• Sistem arızaları - bileşenlerinin değişimleri

 

Faydaları;

• Sistem bileşenleri ve yağda maksimum kullanılabilir ömür

• Ani oluşan arızaları önler ve bakım maliyetlerini azaltır

• Üretim kayıplarını minimuma düşürür

• Yağ değişim zaman aralığını arttırır

TUFKOM – TMVCM SERİSİ VAKUMLU SU AYIRMA SİSTEMİ

* Yağdaki su kirliliği, yağlama sistemlerinin en kötü düşmanlarından biridir ve yağlanan ekipmanda yıkıcı arızalara neden olabilir.

*  Vakumla dehidrasyon, serbest, emülsifiye ve çözünmüş suyun etkili bir şekilde uzaklaştırılması için en uygun çözümdür.

* TUFKOM, 10 yılı aşkın süredir özellikle enerji, çelik ve kağıt endüstrileri için Vakum Kurutucu Sistemleri hizmeti vermektedir.

* Hepsi çok yönlü tesislerimizde üretilen, standarttan tamamen özelleştirilebilir sisteme kadar maliyet tasarrufu sağlayan, bakımı kolay çözümler sunmaktadır.

* Yüksek viskoziteli yağlar için güvenilir Vakumlu Dehidrasyon çözümlerinin dünyadaki tek tedarikçisi olabiliriz.

* Sürekli araştırma faaliyetimiz sayesinde, kataloğumuz yüksek derecede kirlenmiş yağlar için saflaştırma çözümleri içerir.

Neden Vakumlu Dehidrasyon ?

Vakumlu dehidrasyon sistemleri bir işletme için olmazsa olmaz ürün niteliğindedir.

 

Endüstriyel tesislerdeki yağlama sistemleri özellikle su kirliliğine karşı hassastır! 

Endüstriyel tesislerdeki yağlama sistemleri, örneğin, metal yapımı endüstrisinde, çelik ve demir dışı değirmenlerin merdane üniteleri ve buhar türbin yataklarının yağlama yağına son derece yüksek bir su girişi potansiyeli vardır.

 

Yağda su bulunması aşağıdakilerin kanıtlanmış bir nedenleridir!

 

  • Yağ viskozitesindeki değişim

  • Yağlama filmi kaybı

  • Isı transfer yeteneklerinde azalma

  • Yağ kirliliği

  • Pompa kavitasyonu

  • Aşınma önleyici katkı maddeleri ve oksidasyon inhibitörleri ile kimyasal reaksiyonlar

Yağ su karışması halinde yıkıcı arızalara neden olabilir! 

Tufkom Vakumlu Yağdan Su Ayırma Sistemi herhangi formdaki yağda bulunan suyu 200 ppm altına düşürmek için tasarlanmıştır.

Su (buhar veya sıvı halde) üç ana farklı kaynaktan ve üç farklı biçimde bir yağlama sistemine girebilir.

SİSTEM YAĞINA SU GİRİŞİNİN ÜÇ ANA KAYNAĞI

Ekipman; Su, aşınmış contalar, mil labirentlerindeki sızıntılar ve salmastra yoluyla yağlama sistemine girer.

Isı eşanjörü ;Su, aşınmış ve hasar görmüş ısı eşanjörü vasıtasıyla contalardan ve kırılmış hatlardan yağ sistemine sızabilir.

Isı eşanjörü conta arızalarını önlemek için su ve yağ darbesinden her zaman kaçınılmalıdır.

Çevre; Havadaki su buharı ve nem, havalandırma kapakları aracılığıyla sistem girer.

Ortam sıcaklıklarındaki ve bağıl nemdeki değişim, sisteme su girişini etkiler, bu da yoğunlaşma veya soğurma yoluyla olabilir.

YAĞDA 3 SU BİÇİMİ

Serbest Su ; Yağ ile su karıştırılmamış Serbest su, yüksek yoğunluğu nedeniyle yağlama tanklarının dibine çöker.

Emülsifiye Su; Yağdaki küçük su damlacıkları emülsifiye su olarak bilinir; emülsifiye su, serbest su olarak kabul edilebilir; ancak çok kararlı olabilir ve yağdan çökmeyebilir.

Çözünmüş Su; Yağ ile çözelti içinde emilen su.

Sistemdeki yağın yeniden devir daiminden ve özellikle mekanik ekipmana girmeden önce su tamamen uzaklaştırılmalıdır.

Yüksek hızlı ekipman için yağda kabul edilebilir maksimum% 0,1-0,2 su içeriği seviyesi tipik olarak dikkate alınır.

Diğer uygulama türlerinin son derece düşük su yüzdelerinde tutulması gerekir (Yağ ≤200ppm)

Örneğin:  hidrolik sistemler, elektrik dönüşümleri, petro-kimyasal karıştırma veya harmanlama  tesisleri

 

Su Yağdan Nasıl Ayrılır ?

Yerçekimi oturması: Su ve yağ, farklı yoğunluklara sahip oldukları için yerçekimi kuvveti ile ayrılır. Yerçekimi ile çökeltme, büyük kaplardaki serbest suyu çok düşük akış hızlarında ortadan kaldırabilir, ancak emülsiyon haline getirilmiş ve çözünmüş suyu gidermede etkisizdir.

Santrifüjleme: Su ve yağ, yüksek hızda eğirme ile oluşturulan merkezkaç kuvveti ile ayrılır. Santrifüjler suyu yerçekimi ile çökeltmeye göre çok daha yüksek işlem hızlarında ayırabilir, ancak tüm serbest su ve parçacıkları gideremezler ve çalıştırılması ve bakımı pahalıdır.

Emilim: Su ve yağ, özel emici polimerler gibi hidrofilik ortamın yapısı içindeki suyu emerek ayrabilir ancak ortamlarının doygunluk kapasitesi nedeniyle sınırlı ömre sahiptirler.

Birleşme: Küçük su damlacıkları liflere yapışır. Akış, damlacıkları daha büyük damlacıklar oluşturmak için birleştirildikleri fiber kesişim noktalarına iter. Su, yağdan daha yüksek bir özgül ağırlığa sahip olduğu için, su damlacıkları elyaftan salınır ve dibe çöker.

Vakumla dehidrasyon: Su ve yağ karışımları, farklı kaynama noktalarından dolayı vakumlu damıtma ile ayrılabilir. Vakumlu kurutucular serbest, emülsifiye edilmiş ve çözünmüş suyu ortadan kaldırabilir. Vakum odasındaki basıncı düşürerek, su daha düşük bir sıcaklıkta buharlaşır. Vakumlu kurutucular 680 cSt'ye kadar olan yağlardan suyu etkili bir şekilde çıkarabilir.

Çalışma Prensibi

ISITMA + HAVA BASINCININ DÜŞÜRÜLMESİ – SU KARIŞIMI___ÖNCEDEN AYRILMIŞ SUYUN YOĞUŞMASI

Düşük basınçlarda yağ stabilitesi ve sabit basınçta su termo-dinamik faz değişimi, Vakumlu Kurutucuda temel alınan iki ilkedir. Sıcaklığı yükseltirken karışım üzerine bir vakum çekerken, su daha düşük bir sıcaklıkta buharlaşır. Kritik yağ sıcaklığı altında sıcaklık kontrol edilirse, yağın ve katkı maddelerinin özellikleri değişmeyecektir. Buharlaşan su, kondansatör ünitesinde sıcaklık düşüşü ile yoğunlaştırılır.

Vernik ve Çözünürlük

 

Yağın çözünürlüğü, basınç ve teknolojik sistemler gereklilikleri ile doğrudan bağlantıdır. Yüksek basınç ve sıcaklıkta çalışan yağ çözelti içerisinde daha fazla oksidasyon yan ürün (vernik çökeltisi oluşumu için hammadde) tutabilir. Fakat yağ soğudukça oksidasyon yan ürün çözeltiden dışarı çıkar. Bu sebeple kritik bileşenlerde atıklar
oluşturabilir. TUFKOM filtrasyon sistemi, zaman ile oluşmuş vernik atıklarını temizler ve hiç oluşmadan önlemek için ( hala solüsyon halindeyken ) verniklenmeye neden olan sebepleri ortadan kaldırır.

SULU KARIŞMIŞ YAĞ.jpg
Yağdan Su Ayırma.jpg

TUFKOM : Profesyonel saha & üretim tecrübesinin Stauff distribitörlüğü ile birleşmesi sonucu birçok uygulamaya uyum sağlayacak su ayırma ekipmanları satışı ve hizmetleri sağlayabilecek yeterliliktedir.

SAHA UYGULAMALARIMIZ

bottom of page