top of page

Sirkülasyon Yöntemi ile Pickling

(Kimyasal Yıkama İşlemi)

Nedir ?

Montajı tamamlanan boru devrelerinde kaynak çapağı, pas, korozif maddeler vb. istenmeyen maddeleri aşındırma yolu ile temizleme işlemidir. Bu işlem özel oranlarda belirlenen asitler ile gerçekleşmektedir.

Ne ZamanYapılmalıdır?

Sistemlerin problemsiz olarak uzun süreli çalışması için kaynaklı yapılan tüm boru imalatlarında sistem devreye alınmadan önce Pickling (Boru içi kimyasal yıkama) işlemi yapılması son derece önemlidir.

Nasıl Yapılır ?

Kimyasal çözelti asit pompaları yardımı ile borularda dolaştırılarak pickling işlemi gerçekleştirilir. Bu esnada hidrolik pompa, motor, valfler, silindir vs. elemanlar by-pass yapılır. Kimyasalın sirkülasyonu ile taşınan partiküller dönüşte filtrede tutulur ve çözelti IBC tankına gelerek kapalı çevrim oluşturulur. İşlem esnasında borulara yumuşak çekiçle vurularak, kimyasal çözeltinin etkisi arttırılır. İşlem belirlenen sıra ve zaman kriteri ile uygulanarak tamamlanır : Boru hacim hesabı, kaçak kontrolü, suyun ısıtılması, yağ alma, asitleme, nötralizasyon, durulama, pasivasyon ve kurutma.

Çalışma Alanı Hazırlık Süreci

Çalışma yapılacak alan kimyasal kaçaklarına karşı korunmalı

Pompaların hortum bağlantı noktalarında özel tava kullanılmalı

Çalışma alanı poşet ile kaplanmalı

Atık sıvı hazneleri içerisindeki sıvı yere dökülmemesi için dikkat edilmeli

Kullanılmış bezler & benzeri atıklar kullanım sonrasında hemen poşetlenmeli

İşlem sırasında muhakkak iş güvenliği malzemeleri kullanılmalı

Ortam sıcaklığı 15 - 25 °C olmalıdır

Atıklar ve durulama suları olacağından yedek IBS tank  bulundurulmalı

Pompa - Boru Girişi  ve Boru Çıkışı – IBS Tank  arasındaki bağlantılar aside dayanıklı tel örgülü plastik hortum olmalı

Pickling İşlemi Kullanılan Malzeme ve Özellikler

PPTT diyaframlı pompa

Kollektörler

Plastik hortumlar

IBC tank min. 7 Adet

Isıtıcı

Termometre

Ph Kağıdı

İş güvenliği için aside dayanıklı KKD

TUFKOM olarak amacımız; işletmenizin  kaynaklarını en doğru şekilde kullanabilmek adına TANI, MÜDAHALE ve ÖNLEME prensibi ile işletme maliyetlerini düşürmektir.

SAHA UYGULAMALARIMIZ

bottom of page