top of page

Yağ Analizi

Akışkan analizi: Sistem ve bileşenlerinin uzun ömürlü, sorunsuz, düşük maliyet ve verimli çalışması düzenli olarak yapılması gerekmektedir.

Analiz periyot aralığı TUFKOM yağ analiz uzmanları tarafından alınan sonuçlara istinaden önerilmektedir. Yağ analizlerinin amacı sistem ve bileşenlerinde uzun ömürlü kullanım, tesislerde minimum duruş, son üründe maksimum verim, gibi birçok etken sayılabilmektedir.

Yağ kullanılan sistemlerde karşılaşılan tüm arızaların %80'inin yağlama sorunlarından meydana geldiği tahmin edilmektedir. Yağ analizleri ile anlık olumsuz durumlar gözlemleyebilir planlı bakım programı sağlanarak üretim ve işgücü kaybı tamamen ortadan kaldırılabilir.

HİDROLİK YAĞ ANALİZİ

TUFKOM : Profesyonel saha & üretim tecrübesinin Stauff distribitörlüğü ile birleşmesi sonucu birçok uygulamaya uyum sağlayacak Yağ Analizi Ekipmanları satışı ve hizmetleri sağlayabilecek yeterliliktedir.

Sunduğumuz Hizmetler;

  • Partikül Sayımı (ISO 11500) : Sıvı içerisindeki belirli bir miktarda belirli bir büyüklükte partiküllerin sayısını içerir (NAS1638, ISO4406 99 ve SAE4059 ).

  • Nem Tayini/Su Değeri (STM D6304) : Otomatik Kulometrik Karl Fischer fitrasyon cihazı ile su değerini "ppm" (parts per million - milyonda bir) tespit eder.

  • Elementer Analiz (ASTM D 5185) : Sıvı içerisindeki aşınma elementleri miktarının ppm mertebesinde tespit eder.

  • Viskozite (ASTM D445) :  Sıvı akışkanlığı miktarının cSt mertebesinde tespit eder.

  • Toplam Asit Sayısı/TAN (ASTM D 664) : Sıvı içerisinde bir mililitresindeki asidi nötralize edecek alkalen madde potasyum hidroksit (KOH) miktarının gram olarak tespit eder.

  • Toplam Baz Sayısı/TBN ( ASTM D 2896) : Sıvı içerisinde rezerv alkaleni düşüşü titratör ile tespit eder.

  • Renk Tayini (ASTM D1500) : Koyu görünümlü yağın kullanım durumunu tespit eder.

  • Parlama Noktası Tayini (ASTM D92) : Parlama ve yanma noktalarını tespit eder.

  • FT-IR (ASTM E 2412 ) : Yeni Sıvı ile kullanılmış sıvı arasındaki farklılık gösteren element değerlerini tespit eder.

SAHA UYGULAMALARIMIZ

bottom of page